ชมรมศาสตร์ประยุกต์ขอเสนอหลักสูตรการเรียนเรื่อง ศาสตร์และศิลป์แห่งการเคหพยากรณ์

 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การนำเอาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเรามาใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมมนุษย์ สร้างเสริมจิตใจและความคิด ให้รู้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้แผนภูมิในรูปแบบต่างๆ รู้เรื่องรหัสทิศทาง การคำนวณและแนวทางแก้ไข การประยุกต์อัฐเคราะห์กับเคหศาสตร์ เพื่อความสำเร็จของชีวิต
 
ง่ายๆ เลยครับ หลักสูตรอบรมฮวงจุ้ยรุ่นที่ 34  เนื้อหาหลักสูตรมีดังนี้ครับ
 
-          การดูชัยภูมิ(Location)ตามหลักฮวงจุ้ยโบราณ
 
-           ทฤษฏีอินหยาง(inn-yang)และพลังชี่(shi)  ผู้คิดค้นคือปรมาจารย์เตียซำฮง 
 
-          ศาสตร์เรื่องของเบญจธาตุ(Five elements) ของปรมาจารย์เตียซำฮง
 
-          วัฎจักร 180 ปี และรหัสราศีของบุคคล กฎเกณฑ์ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง
 
-          ความหมายของทิศทั้งแปดในแปดปฐมภูมิ(Pagua”s concept) 
 
-          แปดปฐมภูมิขั้นสูง(เปิดสอนครั้งแรกในรุ่น 33)
 
-          มิติของหลูปัง(Lu Ban's dimension)
 
-          24 แผนภูมิกับองศาของสิ่งปลูกสร้าง
 
-          แผนภูมิอัฐเรือนของที่อยู่อาศัย
 
-          หลักการดูฤกษ์ยาม วันเดือนปีและเวลาที่พิฆาตและเป็นสิริมงคล
 
 
สถานที่อบรม : ห้องสีดา 3 โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง สนามหลวง กทม. 10200
 
ระยะเวลาในการอบรม : รวม 3 สัปดาห์เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-22 มีนาคม พ.ศ. 2552
 
เวลา : 9:00 – 16:00 น
 
ค่าเล่าเรียน :
 
 
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
 
คุณดาริวีร์ วิริยะการค้า โทร 081-2789228, 081-7532418
หรือที่อาจารย์สรัญญา สมงาม โทร 081-7363437
 
สำหรับศิษย์ที่ประสงค์จะมาเรียนซ้ำอีกครั้ง เสียแค่ค่าอาหารว่าง นอกนั้นฟรีครับ^^
 
 
* ท่านสามารถลองรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งที่อยู่อาศัย(ฮวงจุ้ย)ได้ที่
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบ AM 1107 kHz
หรือผ่านระบบอินเตอร์เนตที่ http://radio.ku.ac.th
 
 
แผนที่โรงแรมรัตนโกสินทร์
 
 
ที่มา : http://www.innyanglive.com

 

ชมรมศาสตร์ประยุกต์

 

อบรมหลักสูตร

ศาสตร์และศิลป์แห่งการเคหพยากรณ์(ฮวงจุ้ย)

 

ระหว่างวันที่ 6 28 กันยายน 2551

 

เวลา 9.00 -16.00 น.

 

รวม 4 สัปดาห์ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

ณ ห้องสีดา 3 โรงแรมรัตนโกสินทร์

 

ถนนราชดำเนิน สนามหลวง กทม. 

 

ในหลักสูตรดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ การนำเอาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

มาใช้ประโยชน์อย่างมี คุณค่า ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับ

สังคมมนุษย์ สร้างเสริมจิตใจและความคิด ให้รู้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้แผนภูมิใน

รูปแบบต่างๆ รู้เรื่องรหัสทิศทาง การคำนวณและแนวทางแก้ไข การประยุกต์อัฐเคราะห์

กับเคหศาสตร์ เพื่อความสำเร็จของชีวิต หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การดูฮวงจุ้ยของที่อยู่อาศัย 

 

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่

 

ชมรมศาสตร์ประยุกต์

 

279/15 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 19 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

หรือที่คุณดาริวีร์ วิริยะการค้า โทร 081-2789228, 081-7532418

หรือที่อาจารย์สรัญญา สมงาม โทร 081-7363437

 

 

แผนการสอน 

วันที่ 6 ก.ย.51 บทนำ, ชัยภูมิของที่อยู่อาศัย, ทฤษฎีทวิลักษณ์
  หรือหยิน-หยาง(inn-yang) และพลังชี่(shi)กับซาขี่
วันที่ 7 ก.ย.51 อิทธิพลของเบญจธาตุ(five elements)กับที่อยู่อาศัย
  วัฏจักร 180 ปี และรหัสราศีของบุคคล
วันที่ 13 ก.ย.51 กฎเกณฑ์ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง(Four Celestial Animals)
  ความหมายของทิศทั้งแปดในแปดปฐมภูมิ(Bagua concept)
  มิติของหลูปัง(Lu Ban's dimension)
วันที่ 14 ก.ย.51 24 แผนภูมิกับองศาของสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 20 ก.ย.51 แผนภูมิอัฐเรือนของที่อยู่อาศัย
วันที่ 21 ก.ย.51 หลักการดูฤกษ์ยาม วันเดือนปีและเวลาที่
  พิฆาตและเป็นสิริมงคล
  การใช้ทฤษฎีที่เรียนในการวิเคราห์ที่อยู่อาศัย
วันที่ 27 ก.ย.51 การใช้ทฤษฎีที่เรียนในการวิเคราห์ที่อยู่อาศัย(ต่อ)
วันที่ 28 ก.ย.51 การใช้ทฤษฎีที่เรียนในการวิเคราห์ที่อยู่อาศัย(ต่อ)

 

 * ท่านสามารถลองรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งที่อยู่อาศัย(ฮวงจุ้ย)ได้ที่

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบ AM 1107 kHz หรือผ่านระบบอินเตอร์เนตที่ http://radio.ku.ac.th  

สวัสดีทุกท่านครับ

ผมมีชมรมแนะนำเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์แห่งที่อยู่อาศัย

หรือที่เข้าใจกันง่ายๆ คือ เรื่องฮวงจุ้ยของที่อยู่อาศัยนั่นเอง

หากผู้ใดสนใจเข้ารับฟังได้ที่


สถานีวิทยุ ม.ก. ระบบ เอ.เอ็ม.มี 4 สถานีด้วยกันคือ

- สถานีวิทยุ ม.ก. บางเขน ที่ความถี่ 1,107 กิโลเฮิตซ์
- สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ที่ความถี่ 612 กิโลเฮิตซ์
- สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น ที่ความถี่ 1,314 กิโลเฮิตซ์
- สถานีวิทยุ ม.ก. สงขลา ที่ความถี่ 1,269 กิโลเฮิตซ์

หรือออกอากาศผ่านระบบอินเตอร์เนตที่ http://radio.ku.ac.th )

รายการศาสตร์และศิลป์แห่งที่อยู่อาศัย
โดยชมรมศาสตร์ประยุกต์

ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6:05 - 7:00 น.

สามารถถามปัญหาเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของท่านได้ที่เบอร์ 02-9427377 (เฉพาะในเวลาออกอากาศ)

ขอย้ำ รายการนี้เป็นรายการสด ท่านจะได้รับคำตอบจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง 

และท่านสามารถสอบถามเป็นการส่วนตัวได้ที่

เบอร์ 081-7532418 อาจารย์จาง ลี่

เบอร์ 081-7363437 อาจารย์สรัญญา สมงาม  

ลองติดตามรับชมดูนะครับ^^