ชมรมศาสตร์ประยุกต์

 

อบรมหลักสูตร

ศาสตร์และศิลป์แห่งการเคหพยากรณ์(ฮวงจุ้ย)

 

ระหว่างวันที่ 6 28 กันยายน 2551

 

เวลา 9.00 -16.00 น.

 

รวม 4 สัปดาห์ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

ณ ห้องสีดา 3 โรงแรมรัตนโกสินทร์

 

ถนนราชดำเนิน สนามหลวง กทม. 

 

ในหลักสูตรดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ การนำเอาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

มาใช้ประโยชน์อย่างมี คุณค่า ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับ

สังคมมนุษย์ สร้างเสริมจิตใจและความคิด ให้รู้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้แผนภูมิใน

รูปแบบต่างๆ รู้เรื่องรหัสทิศทาง การคำนวณและแนวทางแก้ไข การประยุกต์อัฐเคราะห์

กับเคหศาสตร์ เพื่อความสำเร็จของชีวิต หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การดูฮวงจุ้ยของที่อยู่อาศัย 

 

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่

 

ชมรมศาสตร์ประยุกต์

 

279/15 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 19 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

หรือที่คุณดาริวีร์ วิริยะการค้า โทร 081-2789228, 081-7532418

หรือที่อาจารย์สรัญญา สมงาม โทร 081-7363437

 

 

แผนการสอน 

วันที่ 6 ก.ย.51 บทนำ, ชัยภูมิของที่อยู่อาศัย, ทฤษฎีทวิลักษณ์
  หรือหยิน-หยาง(inn-yang) และพลังชี่(shi)กับซาขี่
วันที่ 7 ก.ย.51 อิทธิพลของเบญจธาตุ(five elements)กับที่อยู่อาศัย
  วัฏจักร 180 ปี และรหัสราศีของบุคคล
วันที่ 13 ก.ย.51 กฎเกณฑ์ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง(Four Celestial Animals)
  ความหมายของทิศทั้งแปดในแปดปฐมภูมิ(Bagua concept)
  มิติของหลูปัง(Lu Ban's dimension)
วันที่ 14 ก.ย.51 24 แผนภูมิกับองศาของสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 20 ก.ย.51 แผนภูมิอัฐเรือนของที่อยู่อาศัย
วันที่ 21 ก.ย.51 หลักการดูฤกษ์ยาม วันเดือนปีและเวลาที่
  พิฆาตและเป็นสิริมงคล
  การใช้ทฤษฎีที่เรียนในการวิเคราห์ที่อยู่อาศัย
วันที่ 27 ก.ย.51 การใช้ทฤษฎีที่เรียนในการวิเคราห์ที่อยู่อาศัย(ต่อ)
วันที่ 28 ก.ย.51 การใช้ทฤษฎีที่เรียนในการวิเคราห์ที่อยู่อาศัย(ต่อ)

 

 * ท่านสามารถลองรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งที่อยู่อาศัย(ฮวงจุ้ย)ได้ที่

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบ AM 1107 kHz หรือผ่านระบบอินเตอร์เนตที่ http://radio.ku.ac.th  

Comment

Comment:

Tweet