ชมรมศาสตร์ประยุกต์ขอเสนอหลักสูตรการเรียนเรื่อง ศาสตร์และศิลป์แห่งการเคหพยากรณ์

 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การนำเอาธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเรามาใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมมนุษย์ สร้างเสริมจิตใจและความคิด ให้รู้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้แผนภูมิในรูปแบบต่างๆ รู้เรื่องรหัสทิศทาง การคำนวณและแนวทางแก้ไข การประยุกต์อัฐเคราะห์กับเคหศาสตร์ เพื่อความสำเร็จของชีวิต
 
ง่ายๆ เลยครับ หลักสูตรอบรมฮวงจุ้ยรุ่นที่ 34  เนื้อหาหลักสูตรมีดังนี้ครับ
 
-          การดูชัยภูมิ(Location)ตามหลักฮวงจุ้ยโบราณ
 
-           ทฤษฏีอินหยาง(inn-yang)และพลังชี่(shi)  ผู้คิดค้นคือปรมาจารย์เตียซำฮง 
 
-          ศาสตร์เรื่องของเบญจธาตุ(Five elements) ของปรมาจารย์เตียซำฮง
 
-          วัฎจักร 180 ปี และรหัสราศีของบุคคล กฎเกณฑ์ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง
 
-          ความหมายของทิศทั้งแปดในแปดปฐมภูมิ(Pagua”s concept) 
 
-          แปดปฐมภูมิขั้นสูง(เปิดสอนครั้งแรกในรุ่น 33)
 
-          มิติของหลูปัง(Lu Ban's dimension)
 
-          24 แผนภูมิกับองศาของสิ่งปลูกสร้าง
 
-          แผนภูมิอัฐเรือนของที่อยู่อาศัย
 
-          หลักการดูฤกษ์ยาม วันเดือนปีและเวลาที่พิฆาตและเป็นสิริมงคล
 
 
สถานที่อบรม : ห้องสีดา 3 โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง สนามหลวง กทม. 10200
 
ระยะเวลาในการอบรม : รวม 3 สัปดาห์เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-22 มีนาคม พ.ศ. 2552
 
เวลา : 9:00 – 16:00 น
 
ค่าเล่าเรียน :
 
 
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
 
คุณดาริวีร์ วิริยะการค้า โทร 081-2789228, 081-7532418
หรือที่อาจารย์สรัญญา สมงาม โทร 081-7363437
 
สำหรับศิษย์ที่ประสงค์จะมาเรียนซ้ำอีกครั้ง เสียแค่ค่าอาหารว่าง นอกนั้นฟรีครับ^^
 
 
* ท่านสามารถลองรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งที่อยู่อาศัย(ฮวงจุ้ย)ได้ที่
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบ AM 1107 kHz
หรือผ่านระบบอินเตอร์เนตที่ http://radio.ku.ac.th
 
 
แผนที่โรงแรมรัตนโกสินทร์
 
 
ที่มา : http://www.innyanglive.com

Comment

Comment:

Tweet